Samen met ouders

Een goede relatie tussen school en ouders/opvoeders is heel belangrijk. Wij willen u graag betrekken én verbinden bij het onderwijs op school. Door open te staan voor elkaars ideeen en naar elkaar te luisteren, zorgen we voor een goede samenwerking. 

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar kennen en regelmatig zien. Dat is precies de reden waarom de deur (of inbox) altijd openstaat. We ontmoeten u graag tijdens de officiële contactmomenten, maar ook tussendoor om even bij te praten.

Wij communiceren open en transparant. De app van Social Schools is hierbij een handig hulpmiddel. Samen maken we ons sterk voor de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn ontzettend blij met uw inbreng en waarderen uw betrokkenheid.

Ouderparticipatie

We kunnen vaak rekenen op hulp van ouders bij het organiseren van activiteiten. Daar zijn we blij mee! Dankzij onze ouders organiseren we leuke feesten, gaan we naar allerlei excursies én  organiseren we fantastische workshops voor Talentonderwijs!