Een veilige omgeving

De Johan Frisoschool is een kleinschalige school en dat is tegelijkertijd onze kracht. Leren en leven doen we met elkaar. Kinderen helpen elkaar, sluiten vriendschappen en zorgen ervoor dat de school een plek is waar alle leerlingen elke dag willen komen. Iedereen hoort erbij!

De sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de zorgzame leerkrachten, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw zijn samen bepalend voor het klimaat van de Johan Frisoschool. We hebben aandacht voor gedragsregels, die gerespecteerd moeten worden. Het begrijpen van de regels staat boven de regel zelf. Onze school is voor uw kind een veilige plek en ook voor u als ouder.

Kanjermethode

Onze school werkt met de Kanjermethode. Door middel van Kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten Kanjerlessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is elkaar te helpen.