Een veilige omgeving

De Johan Frisoschool is een middelgrote school. Leren en leven doen we met elkaar. Kinderen helpen elkaar, sluiten vriendschappen en zorgen ervoor dat de school een plek is waar alle leerlingen elke dag willen komen. Iedereen hoort erbij!

De sfeer, de manier van omgaan met elkaar, het zorgzame onderwijspersoneel, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw zijn samen bepalend voor het klimaat van de Johan Frisoschool. Respect staat voor ons voorop. We hebben aandacht voor gedragsregels, die gerespecteerd en nageleefd moeten worden. We bieden kinderen een rustige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Kortom; waar ze elke dag met plezier naartoe gaan!

Kanjermethode

Onze school werkt met de Kanjermethode. Door middel van Kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten Kanjerlessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is elkaar te helpen.