Huidige ontwikkelingen

De Johan Frisoschool  is een ambitieuze, christelijke school waar kinderen met plezier naartoe gaan. Wij bieden uw kind een rijke en veelzijdige leer- en werkomgeving.  Graag belichten wij enkele speciale aspecten uit ons onderwijs.

Schoolbibliotheek

In schooljaar 2023/2024 gaan we over naar het nieuwe systeem van Bibliotheek op school. We schaffen dit schooljaar een compleet nieuwe bibliotheek aan met actuele boeken.We worden hierbij begeleid door een leesconsulente. Zij begeleidt het team onder andere bij leesbevorderingsactiviteiten. Dit schooljaar gaan wij ook onze huidige leesmethode vervangen. Zo zorgen wij voor een nóg rijkere leesomgeving.

Leerlingenraad

In schooljaar 2023/ 2024 zetten wij een leerlingenraad op. Uit elke bovenbouwgroep zal 1 leerling de leerlingenraad vertegenwoordigen. Deze leerlingen kunnen meepraten over onderwerpen zoals de inrichting van het schoolplein, burgerschap, schoolactiviteiten en schoolontwikkelingen. In de leerlingenraad leren kinderen op een positieve manier mee te denken, te discussiëren, te luisteren naar elkaars mening en zoeken zij samen naar oplossingen.

Talentonderwijs

Naast de aandacht voor het ontwikkelen van ‘een stevige cognitieve basis’ van vakken zoals lezen, taal en rekenen, willen we verrast worden door de verschillende mogelijkheden, interesses en talenten van onze leerlingen. Leuke en uitdagende opdrachten op het gebied van wetenschap & technologie, kunst en muziek zorgen ervoor dat elk kind ontdekt wat zijn of haar talent is.

Chromebooks 

We bereiden onze kinderen voor op het leren van de toekomst. Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. Op school sluiten we hierop aan. Wij zetten ICT in om onze leerlingen te helpen en te ondersteunen. Dat is de reden waarom elke leerling uit groep 4 t/m 8 beschikt over een eigen Chromebook. Wij zetten de Chromebooks in daar waar het ons onderwijs verbetert. In de basis werken de leerlingen op papier. In groep 3 kunnen de kinderen tijdens het spelen en werken kiezen voor de Chromebooks. Hierop staan allerlei educatieve apps. Naast het werken met de Chromebooks, hechten we veel waarde aan het werken met concrete materialen en de ontwikkeling van mondelinge taal en het handschrift. 

Leer-klas

Leerlingen verschillen van elkaar. In elke klas zitten leerlingen die niet genoeg uitdaging vinden in de standaard lesstof. Naast aanpassingen in deze lesstof, bieden wij extra (leer)activiteiten aan. Wekelijks wordt de Leer-klas georganiseerd. De Leer-klas is speciaal voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdagende leeropdrachten. Hier leren zij ook ‘echt leren’.

Muziekonderwijs

In samenwerking met muziekcentrum Het Klooster bieden we alle leerlingen van de Johan Frisoschool muziekonderwijs onder leiding van een echte vakdocent. Luisteren naar muziek, muziek ontwerpen en muziek maken, maakt kinderen blij! Dat heeft een positief effect op de ontwikkeling van elk kind.

Bewegen is gezond!

Kinderen willen graag bewegen. Bovendien is bewegen belangrijk én gezond. Dat zijn precies de redenen waarom wij al onze leerlingen twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs per week geven. Eén keer per week van de vakdocent en één keer van de bevoegde groepsleerkracht. Naast de gymles bewegen de kinderen elke dag op het schoolplein. Wij gebruiken de leskisten van ‘Sportsterren’. Met de materialen uit deze kist bewegen kinderen meer en gevarieerder tijdens de schoolpauzes.

Engels in groep 1-8

Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engelse les. In de onderbouw is dit spelenderwijs aan de hand van thema's. Kinderen zingen liedjes en kunnen een aantal woorden verstaan en benoemen. We hechten veel waarde aan het verstaan en spreken van de Engelse taal. Onze ervaring is dat kinderen op jonge leeftijd taalgevoelig zijn en gemakkelijk een tweede taal zich eigen maken.


SPCO - Aanbod meer- en hoogbegaafden leerlingen


Sportieve pauzes met Sportsterren