Huidige ontwikkelingen

De Johan Frisoschool  is een ambitieuze, christelijke school waar kinderen met plezier naartoe gaan. Wij bieden uw kind een rijke en veelzijdige leer- en werkomgeving.  Graag belichten wij enkele speciale aspecten uit ons onderwijs.

Talentonderwijs

Naast de aandacht voor het ontwikkelen van ‘een stevige cognitieve basis’ van vakken zoals lezen, taal en rekenen, willen we verrast worden door de verschillende mogelijkheden, interesses en talenten van onze leerlingen. Leuke en uitdagende opdrachten op het gebied van wetenschap & technologie, kunst en muziek zorgen ervoor dat elk kind ontdekt wat zijn of haar talent is.

Chromebooks 

We bereiden onze kinderen voor op het leren van de toekomst. Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. Op school sluiten we hierop aan. Wij zetten ICT in om onze leerlingen te helpen en te ondersteunen. Dat is de reden waarom elke leerling uit groep 4 t/m 8 beschikt over een eigen Chromebook. Hierop kunnen de leerlingen oefenstof maken na een goede instructie van de leraar. In groep 1,2 en 3 kunnen de kinderen tijdens het spelen en werken kiezen voor de Chromebooks. Hierop staan allerlei educatieve apps. 

Naast het werken met de Chromebooks, hechten we veel waarde aan het werken met concrete materialen en de ontwikkeling van mondelinge taal en het handschrift. 

Leer-klas

Leerlingen verschillen van elkaar. In elke klas zitten leerlingen die niet genoeg uitdaging vinden in de standaard lesstof. Naast aanpassingen in deze lesstof, bieden wij extra (leer)activiteiten aan. Wekelijks wordt de Leer-klas georganiseerd. De Leer-klas is speciaal voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdagende leeropdrachten. Hier leren zij ook ‘echt leren’.

Muziekonderwijs

In samenwerking met muziekcentrum Het Klooster bieden we alle leerlingen van de Johan Frisoschool muziekonderwijs onder leiding van een echte vakdocent. Luisteren naar muziek, muziek ontwerpen en muziek maken, maakt kinderen blij! Dat heeft een positief effect op de ontwikkeling van elk kind.

Bewegen is gezond!

Kinderen willen graag bewegen. Bovendien is bewegen belangrijk én gezond. Dat zijn precies de redenen waarom wij al onze leerlingen twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs per week geven. Eén keer per week van de vakdocent en één keer van de bevoegde groepsleerkracht. Naast de gymles bewegen de kinderen elke dag op het schoolplein. Wij gebruiken de leskisten van ‘Sportsterren’. Met de materialen uit deze kist bewegen kinderen meer en gevarieerder tijdens de schoolpauzes.

Engels in groep 1-8

Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engelse les. In de onderbouw is dit spelenderwijs aan de hand van thema's. Kinderen kijken naar korte filmjes, zingen liedjes en kunnen een aantal woorden verstaan en benoemen. Vanaf groep 5 worden de Engelse lessen wekelijks gegeven. We hechten veel waarde aan het verstaan en spreken van de Engelse taal. Onze ervaring is dat vroeg beginnen met Engels de stap naar het voortgezet onderwijs een stuk makkelijker maakt. 

Vijf-gelijke-dagenmodel

Als eerste basisschool in Molenvliet hebben wij in het schooljaar 2016-2017 een vijf-gelijke-dagenrooster ingevoerd. Alle leerlingen gaan elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met hun leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen of ontspannen!

SPCO - Koploper in ICT-onderwijs


SPCO - Aanbod meer- en hoogbegaafden leerlingen


Sportieve pauzes met Sportsterren