Goed modern onderwijs

‘De Johan Frisoschool ontdekt het beste in elk kind.’ Onze slogan en tegelijkertijd onze missie. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen interesses en talenten. Onze leerkrachten kijken naar de ontwikkeling van elk kind en bieden goed, modern en passend onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs

Om goed en passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen is het noodzakelijk om de lat van de kwaliteit van de lessen hoog te leggen. De leerkrachten geven les volgens effectieve didactische methoden en werken met moderne, actuele lesmaterialen.

De inspecteur heeft in december 2018 een bezoek gebracht aan de Johan Frisoschool. De school heeft een 'goed' beoordeling gekregen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daar zijn wij erg blij mee! U kunt het volledige rapport hier lezen. (Even doorscrollen naar de juiste school). 

 

 

Doelgericht onderwijs

Teamleden en kinderen werken doelgericht aan hun ontwikkeling. We hebben oog voor de onderwijsbehoeften van elk kind. We geven kinderen extra ondersteuning én er is aandacht voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Onderwijs gaat over het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden, zoals samenwerken en reflecteren. Goede instructie van de leerkracht, activerende werkvormen en een duidelijke, doorgaande lijn zorgen voor een effectief en passend lesaanbod.

Toekomstgericht onderwijs

De wereld om ons heen verandert continu. Wij geven de kinderen een goede, rijke basis mee waarbij ze leren wie ze zijn, wat ze willen leren en waar hun talent ligt. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en dragen hun steentje bij aan een betere wereld. 

Wij zorgen ervoor dat onze kinderen nieuwsgierig zijn naar morgen en voorbereid zijn op de toekomst!