Gymrooster

Alle leerlingen krijgen 2 keer per week, minimaal 2 x 45 minuten, gymonderwijs. Eén keer per week van de vakdocent en één keer in de week van de bevoegde groepsleerkracht.

 

Dinsdag in Sporthal Bulwijk

8.30-9.15 uur  Groep 4 Vakleerkracht
9.15-10.00 uur      Groep 3   Vakleerkracht
10.00-10.40 uur  Groep 5 Vakleerkracht
10.40-11.20 uur  Groep 6a Vakleerkracht
11.20-12.00 uur     Groep 6b   Vakleerkracht
12:30-13:10 uur Groep 7 Vakleerkracht
13.10-13.50 uur Groep 8 Vakleerkracht

Vrijdag in Sporthal Bulwijk

8.30-9.15 uur  Groep 4 Sharenda
9.15-10.00 uur Groep 3 Sharenda
10.00-10.45 uur  Groep 5 Sharenda
10.45-11.30 uur  Groep 6a Floris
11.30-12.20 uur     Groep 6b Jari
12:20-13:10 uur Groep 8 Jari
13.10-14.00 uur Groep 7 Jari