Gymrooster

Alle leerlingen krijgen 2 keer per week, minimaal 2 x 45 minuten, gymonderwijs. Eén keer per week van de vakdocent en één keer in de week van de bevoegde groepsleerkracht.

Dinsdag in Sporthal Bulwijk

8.30-9.30 uurGroep 5Vakleerkracht
9.30-10.30 uurGroep 6Vakleerkracht
10.30-11.15 uurGroep 7Vakleerkracht
11.15-12.00 uurGroep 8Vakleerkracht
12.30-13.15 uurGroep 4Vakleerkracht
13.15-14.00 uurGroep 3Vakleerkracht

Vrijdag in Speellokaal

13.15-14.00 uurGroep 3Eigen leerkracht

Vrijdag in Sporthal Bulwijk

12.30-13.15 uurGroep 4Eigen leerkracht
12.30-13.15 uurGroep 6/7Juf Danielle
13.15-14.00 uurGroep 5/6Eigen leerkracht
13.15-14.00 uurGroep 8Juf Danielle