Gymrooster

Alle leerlingen krijgen 2 keer per week, minimaal 2 x 45 minuten, gymonderwijs. Eén keer per week van de vakdocent en één keer in de week van de bevoegde groepsleerkracht.

 

Dinsdag in Sporthal Bulwijk

8.15-9.15 uur Groep 8Vakleerkracht
9.15-10.15 uur     Groep 7   Vakleerkracht
10.15-11.00 uur Groep 6  Vakleerkracht
11.00-11.45 uur Groep 5  Vakleerkracht
12.15-13.00 uur    Groep 4  Vakleerkracht
13.00-13.45 uurGroep 3  Vakleerkracht

Vrijdag in Sporthal Bulwijk

11.45-12.30Groep 3Linda
11.45-12.30Groep 6Floris
12.30-13.15 uurGroep 4Chantalle
12.30-13.15 uurGroep 7 Floris
13.15-14.00 uurGroep 5Christa
13.15-14.00 uurGroep 8 Floris