Gymrooster

Alle leerlingen krijgen 2 keer per week, minimaal 2 x 45 minuten, gymonderwijs. Eén keer per week van de vakdocent en één keer in de week van de bevoegde groepsleerkracht.

 

Dinsdag in Sporthal Bulwijk

8.15-9.00 uur Groep 8Vakleerkracht
9.00-9.45 uur     Groep 6   Vakleerkracht
9.45-10.30 uur Groep 7  Vakleerkracht
10.30-11.15 uur Groep 5  Vakleerkracht
11.15-12.00 uur    Groep 4  Vakleerkracht
12:30-13:15 uurGroep 3AVakleerkracht
13.15-14.00 uurGroep 3BVakleerkracht

Vrijdag in Sporthal Bulwijk

11:00-11:45 uurGroep 3AMarijke
11.45-12.30 uurGroep 3BChantalle
11.45-12.30 uurGroep 7Floris
12.30-13.15 uurGroep 4Christa
12.30-13.15 uurGroep 6 Floris
13.15-14.00 uurGroep 5Christa
13.15-14.00 uurGroep 8 Floris