Aanmeldprocedure

Vanwege de grote belangstelling voor onze school, maken wij gebruik van een aanmeldprocedure. Het is belangrijk om uw kind tijdig aan te melden.

Jaarlijks wordt uiterlijk in mei vastgesteld welke aangemelde kinderen voor het aankomend cursusjaar kunnen worden ingeschreven. Indien mogelijk worden ouders eerder geïnformeerd over de mogelijke inschrijving van hun zoon/dochter.

We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na aanmelding geldt de volgende procedure:

De leerlingen worden in 3 categorieën ingedeeld:

  • Categorie A: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is dan 3 jaar en een broer of zus heeft die les krijgt op de Johan Frisoschool.

  • Categorie B: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is dan 3 jaar en in de nabije omgeving van de school woont. (De straten die vallen binnen het aangegeven kader op de plattegrond.)

  • Categorie C: Alle aangemelde leerlingen die niet onder categorie A of B vallen.

Primair worden de aangemelde kinderen uit groep A ingeschreven, vervolgens de kinderen uit categorie B en daarna uit categorie C. Binnen een categorie geldt dat het moment van aanmelding bepalend is of een leerling wordt ingeschreven (een leerling die eerder is aangemeld, gaat voor een leerling die later is aangemeld).
Vanaf een aantal van 28 leerlingen per leerjaar nemen wij geen zij-instromende leerlingen aan.

Het officiele beleid rondom regulering leerlingaantallen vindt u hier: 

Heeft u nog vragen of bent u nog niet langs geweest voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding, dan nodigen wij u hiervoor graag uit. U kunt dan alle vragen stellen die u wilt. Uiteraard is uw kind daarbij van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, mede namens het team,

Chantalle Timmer,  directeur