Brede school Molenvliet 

De Johan Frisoschool behoort met negen andere partners bij brede school Molenvliet. De brede school in Molenvliet wil optimale omstandigheden bieden, zodat kinderen kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken burgers. Daartoe werken diverse partijen samen in de brede school Molenvliet.

Door de samenwerking willen de partners de ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk verbeteren en verdiepen.

Organisaties die samenwerken in de brede school Molenvliet:

  • basisschool De Molenwiek
  • basisschool De Achtsprong
  • basisschool Johan Frisoschool
  • basisschool de Fransiscusschool
  • basisschool de Constantijnschool
  • kinderopvang KMN Kind & Co
  • Welzijn Woerden

Voor meer informatie over de naschoolse activiteiten binnen de brede scholen kunt u een kijkje nemen op: www.inwoerden.nl