Brede school Molenvliet oost

De Johan Frisoschool behoort met zeven andere partners bij brede school Molenvliet Oost. De brede school in Molenvliet Oost wil optimale omstandigheden bieden, zodat kinderen kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken burgers. Daartoe werken diverse partijen samen in de brede school Molenvliet Oost.

Door de samenwerking willen de partners de ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk verbeteren en verdiepen.

Organisaties die samenwerken in de brede school Molenvliet Oost:

  • basisschool De Molenwiek
  • basisschool De Achtsprong
  • basisschool Johan Frisoschool
  • kinderopvang Triangel
  • kinderopvang KMN Kind & Co
  • Welzijn Woerden

Voor meer informatie over de brede scholen en over de naschoolse activiteiten binnen de brede scholen kunt u contact opnemen met Miranda van der Heul (coördinator brede school Woerden) via m.vanderheul@welzijnwoerden.nl of tel. 0348 - 42 11 01.

www.bredeschoolwoerden.nl/scholen/molenvliet-oost