Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de projectweek, de kinderboekenweek, de Paasviering en Kerstviering in de kerk. In overleg met de podiumcommissie helpt de OR bij het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen.

In de OR zitten ouders van leerlingen uit verschillende groepen. Zij vergaderen iedere 6 weken. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig. Anneke Veenstra is vast contactpersoon namens het team.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is € 24,50 per kind.

Samenstelling schooljaar 2017-2018

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR: 

Martine de Kruijf (voorzitter), Kim Bogers (secretaris), Hans Hamburg (penningmeester), Debby van der Werf, Nynke Klarenbeek, Karin Versluis, Ursula du Toit, Tessa Peters, Maureen Hol, Annemarie Schwegler.

Jaarverslag ouderraad

In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad over schooljaar 2016-2017Dit jaarverslag is bedoeld om u inzicht te geven in de taken en de bestedingen van de ouderraad per schooljaar.