Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de projectweek, de kinderboekenweek, de Paasviering en Kerstviering in de kerk. In overleg met de podiumcommissie helpt de OR bij het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen.

In de OR zitten ouders van leerlingen uit verschillende groepen. Zij vergaderen iedere 6 weken. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig. Caroline Cinkl is vast contactpersoon namens het team.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is € 27,-  per kind.

Samenstelling schooljaar 2022-2023

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR: 

 

Ursula du Toit (voorzitter), Wendy Balk, Miriam Bouwman, Cynthia Lunenberg (secretaris), Suzan de Koning, Tessa Peters, Vincent Swegler, Hans Hamburg, Annemarie Schwegler (penningmeester) en Sue van Eijk.

Bereikbaarheid ouderraad

De ouderraad is via dit mailadres bereikbaar: or.johanfriso@spco.nl
De mailbox van de ouderraad wordt minimaal 1 keer per week bekeken, dan worden alle ingekomen mails beantwoord. 

Jaaroverzicht ouderraad

In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad over schooljaar 2022-2023Dit jaarverslag is bedoeld om u inzicht te geven in de taken en de bestedingen van de ouderraad per schooljaar.