Vertrouwenspersonen

Als u een klacht heeft, dan kunt u zich door een van de externe vertrouwenspersonen van het SPCO laten begeleiden. Deze verwijst u zo nodig naar de juiste instanties. Meer informatie over de vertrouwenspersonen vindt u op de website van SPCO Groene Hart: 

https://www.spco.nl/ouders/vertrouwenspersonen/