Spelend leren in groep 1-2

Jonge kinderen leren vooral door veel samen te spelen en te ontdekken. Wij hebben onze klaslokalen en speelhoeken met veel zorg en aandacht ingericht. Kinderen spelen graag in de hoeken met alle mooie materialen uit de klas. Samen of alleen een (ontwikkelings)spel kiezen uit de spellenkast, bouwen in de bouwhoek, even een spelletje spelen op de Chromebook, spelen op of onder de speelverdieping. Er is zoveel keuze! Samen spelen en leren doen we in het klaslokaal, maar ook buiten op het plein en tijdens de gymlessen in het speellokaal.

Werken met thema’s

In groep 1/2 werken we met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld ‘bouwen’, ‘ziek zijn’ of ‘kunst’.  De kinderen doen activiteiten die aansluiten bij het thema en de hoeken worden bijpassend ingericht. Zo is de speelverdieping soms een ‘knuffel-ziekenhuis’, maar natuurlijk ook een échte huishoek of winkel. Voordat een nieuw thema van start gaat, informeren wij ouders via de mail over het onderwerp en de activiteiten. Zo kunt u betrokken meeleven.

Zelf kiezen bij het planbord

Elke dag organiseert de leerkracht 1 of 2 keer een ‘spelen en werken’ moment. De kinderen kunnen bij het planbord kiezen wat ze willen doen. Kiezen ze voor een ‘werk-activiteit’ uit de mandjes  of gaan ze liever spelen in een hoek? Tijdens het speel- en werkmoment organiseert de leerkracht vaak ‘de kleine kringen’. In de kleine kring werkt de leerkracht met een klein groepje kinderen aan doelen op het gebied van woordenschat, voorbereidend rekenen of voorbereidend lezen. We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan op de ontwikkeling van elke leerling.

Ontwikkelingslijn

De leerkracht houdt vanaf de start in groep 1 de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Wij hanteren ontwikkelingslijnen die horen bij het kindvolgsysteem van ‘Mijn Kleutergroep’. Elke ontwikkelingslijn is verdeeld in fasen. Tijdens het spelen en werken organiseren we allerlei activiteiten, zodat uiteindelijk alle kinderen worden uitgedaagd om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. Regelmatig kijken wij samen met u hoe de ontwikkeling van uw kind op dat moment verloopt.