Schoolgids en beleid

Schoolgids 2017-2018

Elk jaar publiceren wij de schoolgids op onze site. In de schoolgids leest u allerlei belangrijke informatie over onze school.

Schoolgids 2017-2018

Anti-pest protocol

Wij vinden het belangrijk om pesten te voorkomen. Dat is de reden waarom wij werken met de Kanjermethode. De scholen van stichting SPCO hebben afgesproken hoe ze met pesten omgaan. Daarover leest u meer in ons anti-pest protocol.

Anti-pest protocol (770,5 KB)

Privacyreglement SPCO Groene Hart

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglementvan onze school.

Privacyreglement

Protocol toelating en verwijdering van leerlingen.

De Wet op het primair onderwijs bevat bepalingen over toelating, schorsing en verwijdering van
leerlingen in het primair onderwijs. Dit beleidsdocument heeft als doel, zorgvuldig met de belangen van leerlingen, ouders en leraren om te gaan.

Protocol toelating en verwijdering

Protocol gescheiden ouders

Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol op.

Protocol gescheiden ouders