Schoolgids en beleid

 

Schoolgids 2016-2017

Elk jaar publiceren wij de schoolgids op onze site. In de schoolgids leest u allerlei belangrijke informatie over onze school.

Schoolgids 2016-2017 (1,2 MB)

 

Protocol toelating en verwijdering van leerlingen.

Protocol toelating en verwijdering

 

Anti-pest protocol

Wij vinden het belangrijk om pesten te voorkomen. Dat is de reden waarom wij werken met de Kanjermethode. De scholen van stichting SPCO hebben afgesproken hoe ze met pesten omgaan. Daarover leest u meer in ons anti-pest protocol.

Anti-pest protocol (770,5 KB)

 

Protocol gescheiden ouders

Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol op.

Protocol gescheiden ouders