Gymrooster

Alle leerlingen krijgen 2 keer per week, minimaal 2 x 45 minuten, gymonderwijs. Eén keer per week van de vakdocent en één keer in de week van de bevoegde groepsleerkracht.

 

Dinsdag in Sporthal Bulwijk

8.30-9.30 uur  Groep 8 Vakleerkracht
9.30-10.30 uur      Groep 7    Vakleerkracht
10.30-11.15 uur  Groep 3   Vakleerkracht
11.15-12.00 uur  Groep 4   Vakleerkracht
12.30-13.15 uur     Groep 5   Vakleerkracht
13.15-14.00 uur Groep 6   Vakleerkracht

Vrijdag in Sporthal Bulwijk

12.30-3.15 uur Groep 3 Eigen leerkracht
12.30-13.15 uur Groep 4/5  Meester Marnix
13.15-14.00 uur Groep 5/6  Eigen leerkracht
13.15-14.00 uur Groep 7/8  Eigen leerkracht